5510 Sayılı “sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun”a Ilişkin Vatandaşlarımıza Duyuru.

Lizbon Büyükelçiliği 06.09.2012

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından, 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun” hakkında vatandaşlarımıza duyurulması istenen hususlar özetle aşağıda sunulmuştur.

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri doğrultusunda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (AKS) kayıtlı adresleri Türkiye olan Türk vatandaşlarının genel sağlık sigortası tescil işlemleri SGK Başkanlığınca resen yapılmaktadır.

- Vatandaşlarımızın yerleşim yeri adresinin Türkiye olmaması halinde genel sağlık sigortalılıkları sona ermektedir.

- Yurtdışında yasayan Türk vatandaşlarının zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına dahil edilmemekte; dahil edilmiş iseler haklarında yapılan tescilin iptali için AKS’de Türkiye olan adres bilgilerini, bizzat kendileri ya da aynı konutu paylasan aile fertlerinden birisinin şahsen veya posta yoluyla dış temsilciliklere müracaat ederek, dış temsilciliğin bulunmadığı ülkelerde ise bildirimlerini posta ile nüfus kaydının bulunduğu nüfus müdürlüğüne veya sayısal imza ile Nüfus ve Vatandaşlık İsleri Genel Müdürlüğüne yaparak yurtdışı adreslerini güncelleyebilmektedirler.

- Yurtdışında yasayan vatandaşlarımızdan adres güncellemelerini yaptıkları tarihten önce SGK Başkanlığınca resen tescil işlemleri yapılmış olanlardan, 1 Ocak 2012 tarihi ile adres güncellemelerini yaptıkları tarih aralığında yurtdışında çalışma, eğitim ve benzeri amaçlarla yerleşik olduklarını belgeleyen resmi evrakların ekli olduğu dilekçelerini Türkiye’deki ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezine ibraz etmeleri halinde sözkonusu döneme ilişkin genel sağlık sigortası tescillerinin iptali yapılarak mağdur olmaları engellenecektir.

- Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayan ülkelerde yasayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerin sigorta kurumlarına başvurarak almış olduğu ilgili sağlık yardım hakkı belgesinin, bakmakla yükümlü olduğu kişinin ikamet adresinin bulunduğu yerdeki SGK Yurtdışı İşlemleri Servisine ibraz edilmesi halinde, ülkemizde ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu kişiler SGK tarafından sağlanan sağlık yardımlarından faydalanabileceklerdir.

- Ülkemiz ile bulunulan ülke arasında imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesinde genel sağlık sigortası uygulamasına ilişkin hüküm bulunmaması halinde, bu ülkelerde bulunan vatandaşımızın Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu eşi, 18 yaş üstü çocuğu, anne ve babasının genel sağlık sigortalısı sayılacak ve 5510 sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımlarından faydalanabilecektir.

- Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmayan  (Portekiz gibi) ülkelerde ikamet eden vatandaşlarımız, yurtdışı adreslerini güncellemeleri halinde genel sağlık sigortalısı sayılmayacaklar; öte yandan bu kişilerin Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu eşleri, 18 yas üstü çocukları anne ve babaları genel sağlık sigortalısı sayılacak ve 5510 sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımlarından faydalanabileceklerdir.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 17.30

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi randevu sistemi ile çalışmaktadır. www.konsolosluk.gov.tr adresini kullanarak işlem yaptırmak istediğiniz bölümden randevu alabilirsiniz - Nöbetçi telefonumuzu mesai saatleri dışında "sadece acil durumlar" için aramanızı önemle rica ederiz. Konsolosluk Şubesi çalışma saatleri: Hafta içi her gün 09.00-12.30 (resmi tatiller hariç) Büyükelçiliğimize 714,723 ve 728 no'lu otobüslerle ulaşabilirsiniz.
25.2.2020 Karnaval
12.4.2020 Paskalya
25.4.2020 Özgürlük Günü (25 Nisan Devriminin yıldönümü)
1.5.2020 İşçi Bayramı
10.6.2020 10.6.2020 Portekiz Milli Günü
11.6.2020 Yortu Bayramı
13.6.2020 Lizbon Günü
15.8.2020 Portekiz Resmi Dini Tatili(Yükseliş Günü)
5.10.2020 Cumhuriyet Günü
1.11.2020 Azizler Yortusu
1.12.2020 Bağımsızlığın Yeniden Tesisi Günü
8.12.2020 Portekiz Resmi Dini Tatili
25.12.2020 Noel