Türkiye Cumhuriyeti

Lizbon Büyükelçiliği

Büyükelçilik Tarihi ve Önceki Büyükelçilerimiz

Portekiz nezdindeki ilk elçimiz, 1931 yılında Madrid’de mukim olan ve aynı zamanda Portekiz’e de akredite edilen ünlü şairimiz Yahya Kemal Beyatlı’dır. 1931-1941 yılları arasında ülkemiz Madrid’ten akredite edilen elçiler tarafından temsil edilmiştir. 1934 yılında Atatürk’ün imzasıyla verilen bir beratla 1935 yılından itibaren Luis de Albuquerque Bourbon de Sousa Lara Lizbon’da  Fahri Başkonsolos sıfatıyla görev yapmıştır.

1941 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Lizbon’da bir elçilik açılması kararını müteakip, ilk mukim Elçi Şevket Fuad Keçeci 1 Aralık 1941 tarihinde göreve başlamıştır. 1949-1951 yılları arasında Elçiliğimiz mali mülahazalarla kapalı kalmıştır. 1957 yılında ise ülkemizin temsil düzeyi elçilikten büyükelçiliğe çıkarılmış ve Tarık Emin Yenisey Portekiz’e atanan ilk mukim Büyükelçi unvanını almıştır.

Lizbon Büyükelçiliğimizin bugün bulunduğu şehrin Restelo bölgesindeki arsa, Büyükelçi Nureddin Vergin döneminde Portekiz Dışişleri Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler neticesinde bulunmuştur. Arsa, 15 Şubat 1963 tarihinde 77.763,02 ABD Doları karşılığında Lizbon Belediyesi’nden satın alınmıştır. Arsanın tapu kaydı 4 Şubat 1964 tarihlidir.

Türkiye’de açılan proje yarışmasını kazanan Mimar Muhlis Türkmen kançılarya ve rezidans binalarının çizimini yapmıştır. Binanın inşaatı için Portekizli “Rene Touzet” firmasıyla 24.10.1967 tarihinde anlaşmaya varılmıştır. Büyükelçilik bugünkü adresine 25 Mart 1972’de taşınmıştır. Binanın kesin kabulü 30 Mart 1973’de yapılmış olmakla beraber, inşaat 1974 yılına kadar sürmüştür.

Büyükelçilik binası 2005-2007 yılları arasında yapılan yenileme çalışmalarının ardından bugünkü görünümüne kavuşmuştur.

Büyükelçilik İkametgahı bahçesinde bulunan bronz kompozisyon Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden Heykeltraş Prof. Dr. Hüseyin Gezer tarafından yapılmıştır. Büyükelçilik bahçesinde bulunan seramik pano ise sanatçı Devrim Erbil’e aittir.

 

 

 
Şevket Fuat Keçeci
Büyükelçi
01.12.1941-15.08.1943
Agah Aksel
Büyükelçi
16.10.1943-26.08.1946
Zati Rozan
Büyükelçi
27.08.1946-28.09.1946
Rahmi Apak
Büyükelçi
29.09.1946-10.03.1949
Nureddin Vergin
Büyükelçi
30.01.1952-02.11.1956
Emin Tarık Yenisey
Büyükelçi
29.05.1957-28.04.1961
Şefik Fenmen
Büyükelçi
29.04.1961-08.06.1961
Nureddin Vergin
Büyükelçi
09.06.1961-02.04.1963
Yalçın Kurtbay
Büyükelçi
05.04.1963-27.06.1963
Cahit Hayta
Büyükelçi
28.04.1963-16.12.1966
Fikret Belbez
Büyükelçi
03.01.1967-15.06.1971
İbrahim Şadi Kavur
Büyükelçi
31.07.1971-15.06.1973
Fuat Doğu
Büyükelçi
31.07.1973-15.07.1978
Nejat Balkan
Büyükelçi
18.07.1978-29.11.1980
İsmail Soysal
Büyükelçi
29.11.1980-01.10.1983
Suat Bilge
Büyükelçi
01.10.1983-11.09.1986
Ünal Ünsal
Büyükelçi
11.09.1986-13.02.1989
Yıldırım Keskin
Büyükelçi
16.03.1989-22.02.1991
Gündoğdu Can
Büyükelçi
22.02.1991-01.06.1995
Mehmet Ergun Sav
Büyükelçi
31.05.1995-18.09.1996
Ahmet Sedat Banguoğlu
Büyükelçi
30.09.1996-04.01.1999
Ahmet Deniz Bölükbaşı
Büyükelçi
04.01.1999-04.01.2001
Halil Suha Noyan
Büyükelçi
04.01.2001-01.02.2002
Zergün Korutürk
Büyükelçi
15.05.2002-15.01.2007
Kaya Türkmen
Büyükelçi
21.03.2007-18.07.2010
Ali Kaya Savut
Büyükelçi
21.09.2010-24.08.2012
Ebru Barutçu Gökdenizler
Büyükelçi
04.09.2012-08.11.2016
Mehmet Hasan Göğüş
Büyükelçi
08.11.2016-