Türkiye Cumhuriyeti

Lizbon Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Portekiz Ile "hizmet Ve Hususi Pasaport Hamillerine Uygulanan Vizelerin Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma" Imzalandı , 14.07.2010

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Portekiz’e resmi ziyaretleri sırasında, „Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Hizmet ve Hususi Pasaport Hamillerine Uygulanan Vizelerin Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma“ 14 Temmuz 2010 tarihinde imzalanmıştır.

Bu çerçevede, hizmet ve hususi pasaport hamili Türk ile hususi pasaport hamili Portekiz vatandaşları altı ay içinde 90 günü aşmayan seyahatleri için karşılıklı olarak vizeden muaf kılınmışlardır.

Anılan Anlaşma, onay işlemlerinin her iki ülkede tamamlanmasını müteakiben yürürlüğe girecektir.