Türkiye Cumhuriyeti

Lizbon Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Hususi Pasaport Ve Hizmet Pasaportu Hamili Türk Vatandaşlarinin Portekiz’e Seyahatlerinde Vize Muafiyeti Uygulamasinin 30 Mart 2011 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girmesi Öngörülmektedir. , 14.03.2011

“Türkiye ile Portekiz arasında Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamillerinin Karşılıklı olarak Vizeden Muafiyetine İlişkin Anlaşma”nın 30 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. Bu tarihten itibaren, geçerli hizmet pasaportu veya hususi pasaport hamili Türk vatandaşları Schengen Alanının dış sınırlarından ilk girişlerinden itibaren geçerli olacak şekilde, altı aylık bir dönem içerisinde azami 90 gün süreyle transit, giriş ya da kalış amacıyla Portekiz’e vizesiz olarak seyahat edebilirler. Bu tarihten itibaren, geçerli hususi pasaport hamili Portekiz vatandaşları altı aylık bir dönem içerisinde azami doksan gün süreyle Türkiye’ye transit, giriş ya da kalış amacıyla vizesiz olarak seyahat edebilirler.