Türkiye Cumhuriyeti

Lizbon Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Saygıyla Duyrulur. Soma Kazazedelerine Yardım Kampanyası Hakkındaki Başbakanlık Genelgesi , 19.05.2014

Soma Kazazedelerine Yardım Kampanyası hakkındaki Başbakanlık Genelgesi,

Vatandaşlarımıza saygıyla duyrulur.

İlgili Dosyalar :

- Yardım Kampanyası1.jpg

- Yardım Kampanyası2.jpg