Türkiye Cumhuriyeti

Lizbon Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği , 20.06.2014

İlgili Dosyalar :

- GÜMRÜK TEBLİĞİ.pdf