Türkiye Cumhuriyeti

Lizbon Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yükseköğretimde Yatay Geçişler Hakkinda Duyuru , 24.03.2017

YURTDIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURTİÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARINA YATAY GEÇİŞLER HAKKINDA DUYURU (YÖK DUYURUSU)

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yurtiçindeki yükseköğretim
kurumlarına yatay geçişe ilişkin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından
yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara
eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanlara ilişkin olarak; 

2017-2018 eğitim-öğretim yılı Güz döneminden itibaren yurtdışından
yurtiçine yapılabilecek yatay geçişlerde

a) İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yeralan (Tıp, Hukuk, Mühendislik,
Mimarlık, Öğretmenlik gibi) programlar için belirlenen başarı sırasının
aranması,

b) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği
yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde
aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer
yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban
puanına eşit veya yüksek olması,

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların
da (a) ve (b) maddelerindeki şartları sağlaması gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.