Türkiye Cumhuriyeti

Lizbon Büyükelçiliği

Bilgi Notları

KARA TAŞITLARI YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ, 28.03.2016

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından bildirilmiştir;

13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar çerçevesinde anılan Kararın 20. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" 5) Türkiye gümrük bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yirmi dört ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay,"

Sözkonusu karar yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İlgili Dosyalar :

- KARA TAŞITLARI- YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ.pdf